revizieregalov

Revízia regálov

Profesionálne revízie regálov od spoločnosti delax.sk

revizieregalov
Za konkrétny stav regálového systému je zodpovedný majiteľ, alebo prevádzkovateľ regálového systému. Ak sa regálový systém používa, je povinnosť ho pravidelne kontrolovať a v prípade zistených poškodení uviesť do vyhovujúceho stavu.
revizieregalov
revizieregalov.sk
Delax

Delax revízie

Ak vo svojich skladových procesoch používate mechanické manipulačné zariadenie, je pravdepodobné, že dochádza k poškodzovaniu samotných regálov. Preto je dôležité ich stav pravidelne kontrolovať. Pri ich poškodení, nesprávnom zaťažovaní, nesprávnej manipulácii, alebo nesprávnej inštalácii sa môžu stať nebezpečnými. Proces pravidelnej kontroly vám pomôže nielen dodržiavať bezpečnostné predpisy a pracovať bezpečnejšie, ale pomôže Vám odhaliť zlé postupy vo vašej prevádzke, ktoré by mohli znamenať značné finančné zaťaženie, v horšom prípade ohrozenie zdravia a bezpečnosti Vašich zamestnancov

Služba kontroly regálov zahŕňa

revizieregalov

1. Doprava nášho pracovníka

revizieregalov

2. Kontrola regálového systému

revizieregalov

3. Označenie regálov revíznou nálepkou

revizieregalov

4. Spracovanie protokolu o revíznej správe

revizieregalov

5. Vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie zistených poškodení a závad

Požiadavky na bezpečnosť

Na základe normy STN EN 15635 musia byť regálové systémy odborne skontrolované minimálne 1x za 12 mesiacov. V prípade regálových systémov a skladovania sú základné požiadavky na bezpečnosť uvedené v:

STN 26 9600

Nepremiestniteľné konzolové a priečkové regály obsluhované strojné parametre.

STN 269550

Stavebnicové priehradové regály do nosnosti podlažia 500 kg.

SÚBP č. 59/l982 Zb.

Konkrétne § 232.

STN 26 9030:1993-12

Stavebnicové priehradové regály do nosnosti podlažia 500 kg.

STN EN 15635

Oceľové statické skladovacie systémy – Používanie a údržba skladovacieho zariadenia.

STN 26 9631

Manipulačná jednotka a regálová bunka (nadväznosť rozmeru stykových plôch).

Kontakt

Email

delax@delax.sk

Telefón

+421 915 115 564

Adresa

Delax, s.r.o. Bošáca 408 913 07 Bošáca

revizieregalov

Pri objednaní opravy regálov Vám zabezpečíme:

revizieregalov